†† Copyright / Disclaimer

 

†† De website van Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn  is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op website van Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn, heeft dit een algemeen  karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

 

†† Hoewel de informatie op de website van Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en hoewel Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Metselbedrijf G.J.Thoen & Zn kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn op de website gepubliceerde informatie.

 

†† Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn. Hoewel Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke reden dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website, om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

 

†† Een ieder die zich toegang verschaft tot de website van Metselbedrijf G.J.Thoen & Zn wordt geacht op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie.

 

†† Eigenaar website:

   Metselbedrijf G.J. Thoen & Zn

   G.J. Thoen

   Ternatestraat 53

   2612 AX DELFT

   Telefoon : 015 212 2818

   Fax : 015 212 2818

 

 

 

Terug naar startpagina